Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 

 

Dhr. Wijnen

Voorzitter

In het verleden werkzaam geweest in het onderwijs en in het welzijnswerk in de gemeente Rucphen. Ruim 25 jaar als ambtenaar van de gemeente Oosterhout mede vorm gegeven aan het beleid in het sociaal domein. Deel genomen als lid van de Rucphense Seniorenraad en als secretaris van de WMO-raad. Dhr. Wijnen is inwoner van Sprundel.

 

Mw. Suijkerbuijk

Secretaris

Ruim 10 jaar werkzaam in de huisartsenzorg en verbinder van integrale samenwerking tussen zorg en welzijn. Betrokken bij het sociaal domein, in het bijzonder kwetsbare jeugd- en ouderenzorg en beschermd wonen. Mw. Suijkerbuijk is inwoonster van Sprundel.

Dhr. Smits

Penningmeester

Sinds 2017 actief lid van de adviesraad sociaal domein Rucphen. Hij is al ruim 3 jaar actief als vrijwilliger in diverse functies, maar met name gericht op ondersteuning van de inwoners om hun geldzaken op orde te krijgen en te houden. Hij is ook actief betrokken bij diverse initiatieven om de mensen die het minder hebben, door diverse omstandigheden, te ondersteunen. Dhr. Smits is inwoner van Sprundel.

 

 

Mw. Van Unen-Kolmeijer

secr.ondersteuning

Zeer betrokken bij het sociaal domein. Eerder in werk en eigen ervaring en hierdoor al lang betrokken bij de vroegere WMO raad en bij de Adviesraad Sociaal Domein. Mw. van Unen  woont in Rucphen.

Mw. Wagtmans-Schellekens

Vanaf de oprichting lid van de WMO Raad, later Adviesraad Sociaal Domein. Vanuit deze Adviesraad lid van de Cliëntenraad van  Werkplein Hart van West Brabant. Ze is vrijwilligster bij Vluchtelingenwerk in de gemeente Rucphen en daarnaast is ze mentor. Vooral betrokken bij de participatiewet en armoedebestrijding. Mevr. Wagtmans woont in St. Willebrord.

 

Mw. Van de Waals

Sinds 2018 lid van de adviesraad Sociaal Domein, Werkt als betrokken vrijwilliger bij vluchtelingenwerk en is als mentor actief binnen de gemeente Rucphen. Mw Van der Waals woont in Sint Willebord.

Mw. Keldermans-van de Kar

Vanuit haar eigen ervaring als burger was ze van 2007 tot 2011 eerst als lid en daarna als penningmeester bij de WMO raad gemeente Roosendaal betrokken. Sinds 2015 betrokken is ze lid bij de Adviesraad Sociaal Domein van de Gemeente Rucphen. Verdere nevenfuncties zijn vrijwilligster bij Zorgbelang Brabant/Zeeland en als afgevaardigde betrokken bij de Innovatie Advies Commissie in Roosendaal. Daarnaast is ze werkzaam bij Van de Kar Elektrotechniek bv in Roosendaal als hoofd administratie. Mw. Keldermans-van de Kar woont in Rucphen.

 

 

Mw. Musters

Vanuit haar werk in het voortgezet onderwijs is ze gepassioneerd betrokken bij het onderdeel jeugd. Ook andere onderdelen gaan haar aan het hart. Mw. Musters is inwoonster van St. Willebrord.

 

 

 

 

 

 

Mw. de Waal- van der Vlies

Sinds eind 2019 lid van de Adviesraad. Zij heeft 28 jaar gewerkt als Geestelijk verzorger in een zorgcentrum en Psycho-geriatrisch verpleeghuis. Momenteel werkzaam in de 1elijn Geestelijke verzorging en als ritueel begeleider bij uitvaarten. Daarnaast is ze vrijwillig client-ondersteuner en schuift regelmatig aan bij keukentafelgesprekken. De ouderenzorg draagt zij een warm hart toe en wil zich graag voor hen inzetten. Mw de Waal is inwoonster van Zegge