Blijf op de hoogte, volg de gemeente Rucphen op Facebook

 

4-12-2018: Interessante link voor zorgverzekering:  https://www.gezondverzekerd.nl

Actueel

Rucphense Bode (verkiezingskatern) 14-3-2018

https://issuu.com/uitgeverijdebode/docs/verkiezingen_gemeenteraad_rucphen_2

 

Rucphende Bode 27-2-2018

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/194786/martien-de-bruijn-houdt-van-uitdagingen-?redir))

Artikel met daarin wethouder De Bruijn die de Adviesraad noemt: “De Bruijn is zeer positief over de Adviesraad Sociaal Domein. “Die geeft gevraagd en ongevraagd advies en bestaat volledig uit vrijwilligers. De adviesraad is een spiegel van de maatschappij waaraan alle bestuurders veel waarde hechten.” “.

 

Vacature lid Adviesraad

https://www.rucphen.nl/Modules/BM-Module-31/De-adviesraad-sociaal-domein-is-op-zoek-naar-3-nieuwe-leden!

 

Rucphense Bode 28-1-2018

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/193280/gezin-podnar-niet-meer-weg-te-denken-uit-rucphen-

Artikel met daarin ons oud-Adviesraad-lid mw. Podnar.

 

Rucphense Bode 30-10-2017

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/23547/joke-kattevilder-afscheid-genomen-adviesraad-sociaal-domein

Artikel gewijdt aan het afscheid van oud-voorzitter van de Adviesraad: mw. Kattevilder: “De WMO-raad is in 2016 overgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein. “We hebben altijd erg prettig met de gemeente samengewerkt. Soms ging het er wel pittig aan toe, maar meestal kwamen we er samen wel uit.” Als gevraagd wordt wat Joke het mooiste aan haar werk vond, antwoordt ze: “Mensen aan een beter leven helpen en de bestuurders andere inzichten geven”. “.

 

Rucphense Bode 29-1-2016

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/nieuwsbrief/151857/adviesraad-sociaal-domein-volgt-wmo-raad-op?redir

Artikel waarin de overgang van WMO-raad naar Advies Sociaal Domein uiteen wordt gezet. “Vorig jaar kreeg de gemeente er taken bij op het gebied van jeugdzorg en participatie (het aan het werk helpen van mensen). Ook op dit vlak ontvangt het college van burgemeester en wethouders graag aanbevelingen van een deskundige adviesraad. Daarom werd ervoor gekozen om de bestaande Wmo-raad om te vormen.”