In Memoriam, mevr. J Kattevilder

Op 5 juni 2020 overleed in Delft onze voormalige voorzitter Mevr. J(oke) Kattevilder op de leeftijd van bijna 73 jaar.

In de bijlage treft u de Memoriam.

In memoriam mevr. J. Kattevilder

Nieuws Corona

Informatiepunt voor hulpvragen per dorpskern

In elke dorpskern is een informatiepunt ingericht. Hier kunt u terecht met al uw vragen of problemen rond het coronavirus. Als zij u niet verder kunnen helpen, verwijzen ze u door naar de juiste plek. Ook staan de informatiepunten in contact met vrijwilligers die, bijvoorbeeld, een  boodschap kunnen doen of medicijnen kunnen ophalen. U kunt hier terecht met kleine en grote vragen over, bijvoorbeeld:

  • het wegvallen van (dagelijkse) ondersteuning
  • maaltijdverzorging
  • het afhalen van medicijnen
  • een noodzakelijk bezoek aan de huisarts
  • boodschappen doen
  • hond uitlaten
  • financiën

Meer informatie: 

https://www.rucphen.nl/Inwoner/Nieuws/Informatiepunten-tijdens-coronavirus

Aanvullende informatie vanuit WijZijn (maatschappelijk werk)

Op deze website vindt u nieuws, informatie, contactgegevens, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

https://www.corona-infopunt.nl/locaties/rucphen

Publicaties

Rucphense Bode (verkiezingskatern) 14-3-2018

https://issuu.com/uitgeverijdebode/docs/verkiezingen_gemeenteraad_rucphen_2

Rucphense Bode 27-2-2018

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/194786/martien-de-bruijn-houdt-van-uitdagingen-?redir))

Artikel met daarin wethouder De Bruijn die de Adviesraad noemt: “De Bruijn is zeer positief over de Adviesraad Sociaal Domein. “Die geeft gevraagd en ongevraagd advies en bestaat volledig uit vrijwilligers. De adviesraad is een spiegel van de maatschappij waaraan alle bestuurders veel waarde hechten.”

Rucphense Bode 28-1-2018

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/193280/gezin-podnar-niet-meer-weg-te-denken-uit-rucphen-

Artikel met daarin ons oud-Adviesraad-lid mw. Podnar.

Rucphense Bode 30-10-2017

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/23547/joke-kattevilder-afscheid-genomen-adviesraad-sociaal-domein

Artikel gewijd aan het afscheid van oud-voorzitter van de Adviesraad: mw. Kattevilder: “De WMO-raad is in 2016 overgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein. “We hebben altijd erg prettig met de gemeente samengewerkt. Soms ging het er wel pittig aan toe, maar meestal kwamen we er samen wel uit.” Als gevraagd wordt wat Joke het mooiste aan haar werk vond, antwoordt ze: “Mensen aan een beter leven helpen en de bestuurders andere inzichten geven”.

Rucphense Bode 29-1-2016

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/nieuwsbrief/151857/adviesraad-sociaal-domein-volgt-wmo-raad-op?redir

Artikel waarin de overgang van WMO-raad naar Advies Sociaal Domein uiteen wordt gezet. “Vorig jaar kreeg de gemeente er taken bij op het gebied van jeugdzorg en participatie (het aan het werk helpen van mensen). Ook op dit vlak ontvangt het college van burgemeester en wethouders graag aanbevelingen van een deskundige adviesraad. Daarom werd ervoor gekozen om de bestaande Wmo-raad om te vormen.”